EL 22
|
AMA RA
Drivsystem i installation med rulltrappa eller rullramp - system med fullständig frekvensomriktning
Generation 
EL 22

73.B/3Drivsystem i installation med rulltrappa eller rullramp - system med fullständig frekvensomriktning

AMA

RA

Ange

  • inom vilka gränser varvtalet på motor ska kunna varieras
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • frekvensomriktare:

    anordning där konstant spänning och frekvens omvandlas till variabel spänning och frekvens; jämför strömriktare

Till toppen av sidan