EL 22
|
AMA RA
Drivsystem i installation med rulltrappa eller rullramp - system med enkel frekvensomriktning
Generation 
EL 22

73.B/2Drivsystem i installation med rulltrappa eller rullramp - system med enkel frekvensomriktning

AMA

Drivsystem ska vara utfört med asynkronmotor med... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange funktionskrav på mjukstart.

Krav på mjukstartare anges... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • funktionskrav:

    verifierbart krav på en egenskap hos byggnad, anläggning, del därav eller produkt vid bestämd användning (TNC 95)

  • rullramp:

    maskindriven anordning med rörlig ändlös bana (till exempel av lameller eller band) för transport av personer antingen på samma nivå eller mellan olika nivåer

Till toppen av sidan