EL 22
|
AMA RA
Nödkommunikationssystem i hissinstallation
Generation 
EL 22

71.GNödkommunikationssystem i hissinstallation

AMA

Nödkommunikationssystem ska utföras enligt SS-EN 81-20,... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om hissen ska blockeras vid låg batterinivå... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • funktionskontroll:

  kontroll av funktionen hos en byggnadsdel, ett installationssystem eller en färdig byggnad (TNC 95)

 • nödbelysning:

  belysning avsedd för användning när strömförsörjningen till den normala belysningen bortfaller (SS-EN 1838)

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan