EL 22

71.EJHFunktion för stannplansindikering

AMA

System med talande våningsinformation och talande information... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • våningsinformation
  • övrig våningsinformation anpassade...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • hisskorg:

    del av hiss som bär trafikanter och/eller annan last (SS-EN 81-20)

Till toppen av sidan