EL 22
|
AMA RA
Funktion för avstängdindikering
Generation 
EL 22

71.EJGFunktion för avstängdindikering

AMA

I varje anropstablå, särskild tablå eller våningstablå... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • placering av avstängdindikering
  • placering av elkopplare...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • elkopplare:

    apparat som är avsedd att sluta och öppna en eller flera strömbanor med öppningsbara kontakter (mekanisk elkopplare) eller på elektronisk väg (elektronisk elkopplare) (SS 4364000)

Till toppen av sidan