EL 22
|
AMA RA
Funktion för hänvisningsindikering
Generation 
EL 22

71.EJFFunktion för hänvisningsindikering

AMA

Hänvisningsindikering ska anordnas vid varje stannplan. När... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • placering av hänvisningsindikering
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • hiss:

    motordriven lyftanordning med hisskorg, plattform eller annan lastbärande del som är avsedd för permanent uppställning och som styrs av gejder, väggar, saxarmssystem eller liknande, och som mellan fasta stannplan transporterar personer, personer och gods eller enbart gods när det gäller varu- och småvaruhissar (BFS 2011:12 H12)

  • stannplan:

    horisontalplan, vanligen våningsplan, vid vilket korg eller flak normalt ska stanna

Till toppen av sidan