EL 22
|
AMA RA
Funktion för ankomstindikering
Generation 
EL 22

71.EJDFunktion för ankomstindikering

AMA

Ankomstindikering ska utföras enligt SS-EN 81-20,... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta utförande av stannplansindikering

  • vid schaktdörr,...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • hiss:

    motordriven lyftanordning med hisskorg, plattform eller annan lastbärande del som är avsedd för permanent uppställning och som styrs av gejder, väggar, saxarmssystem eller liknande, och som mellan fasta stannplan transporterar personer, personer och gods eller enbart gods när det gäller varu- och småvaruhissar (BFS 2011:12 H12)

  • hisskorg:

    del av hiss som bär trafikanter och/eller annan last (SS-EN 81-20)

Till toppen av sidan