EL 22

71.EJD/2Funktion för ankomstindikering - indikering med ljud

AMA

Indikering med ljud ska avges när hissen är på väg att stanna... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Om hiss utrustas med ankomst-, färdriktnings-... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • hiss:

    motordriven lyftanordning med hisskorg, plattform eller annan lastbärande del som är avsedd för permanent uppställning och som styrs av gejder, väggar, saxarmssystem eller liknande, och som mellan fasta stannplan transporterar personer, personer och gods eller enbart gods när det gäller varu- och småvaruhissar (BFS 2011:12 H12)

  • hisskorg:

    del av hiss som bär trafikanter och/eller annan last (SS-EN 81-20)

  • stannplan:

    horisontalplan, vanligen våningsplan, vid vilket korg eller flak normalt ska stanna

Till toppen av sidan