EL 22
|
AMA RA
Funktion för ankomstindikering - indikering med ljus
Generation 
EL 22

71.EJD/1Funktion för ankomstindikering - indikering med ljus

AMA

Vid varje schaktdörr ska anordnas en indikering med ljus... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • hisskorg:

    del av hiss som bär trafikanter och/eller annan last (SS-EN 81-20)

  • stannplan:

    horisontalplan, vanligen våningsplan, vid vilket korg eller flak normalt ska stanna

Till toppen av sidan