EL 22
|
AMA RA AmaNytt
Automatisk nödmanövrering
Generation 
EL 22

71.EHCBAutomatisk nödmanövrering

AMA

Vid spänningsbortfall ska hiss, med stängda dörrar... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange vid automatisk nödmanövrering

Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

AMA-nytt Beskrivningsdel

Följande text i AMA utgår:

”Vid spänningsbortfall ska hiss,... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • hiss:

  motordriven lyftanordning med hisskorg, plattform eller annan lastbärande del som är avsedd för permanent uppställning och som styrs av gejder, väggar, saxarmssystem eller liknande, och som mellan fasta stannplan transporterar personer, personer och gods eller enbart gods när det gäller varu- och småvaruhissar (BFS 2011:12 H12)

 • huvudelkopplare:

  elkopplare i huvudledning (SS 4370102)

 • stannplan:

  horisontalplan, vanligen våningsplan, vid vilket korg eller flak normalt ska stanna

 • säkerhetsbrytare:

  handmanövrerad lastfrånskiljare med bland annat låsanordning och lägesindikering

Till toppen av sidan