EL 22
|
AMA RA
Nödmanövrering
Generation 
EL 22

71.EHCNödmanövrering

AMA

Nödmanövrering av hiss för att nödevakuera person instängd... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Nödmanövrering av drivskive- kedje- och trumhissar

Beakta att... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • hisskorg:

    del av hiss som bär trafikanter och/eller annan last (SS-EN 81-20)

  • stannplan:

    horisontalplan, vanligen våningsplan, vid vilket korg eller flak normalt ska stanna

  • UPS:

    även Uninterruptible power supply system eller aggregat som ger en stabil, kontinuerlig (avbrottsfri) växelspänning även vid avbrott i den normalt matande spänningen

Till toppen av sidan