EL 22
|
AMA RA
Brandlarmsfunktion
Generation 
EL 22

71.ECBrandlarmsfunktion

AMA

Hissar utförda med driftsatt brandlarmsfunktion

Aktivering... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beträffande

  • anslutning till brandlarmsystem, se avsnitt
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • brandcell:

    utrymme i byggnad avskilt på sådant sätt att en brand där kan hindras sprida sig till annat utrymme i byggnaden under viss tid, bestämd med hänsyn till byggnadens ändamål och höjd (TNC 95)

  • hisskorg:

    del av hiss som bär trafikanter och/eller annan last (SS-EN 81-20)

  • stannplan:

    horisontalplan, vanligen våningsplan, vid vilket korg eller flak normalt ska stanna

Till toppen av sidan