EL 22

71.EABC/6Styrsystem i installation med persontillåtna hissar i grupp - destinationskontrollsystem

AMA

Tablå för destinationskontroll ska innehålla information... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • om destinationskontrollsystemet ska finnas på...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • hiss:

    motordriven lyftanordning med hisskorg, plattform eller annan lastbärande del som är avsedd för permanent uppställning och som styrs av gejder, väggar, saxarmssystem eller liknande, och som mellan fasta stannplan transporterar personer, personer och gods eller enbart gods när det gäller varu- och småvaruhissar (BFS 2011:12 H12)

  • stannplan:

    horisontalplan, vanligen våningsplan, vid vilket korg eller flak normalt ska stanna

Till toppen av sidan