EL 22
|
AMA RA
Styrsystem i installation med persontillåtna hissar i grupp - trafiksystem till personhissar
Generation 
EL 22

71.EABC/4Styrsystem i installation med persontillåtna hissar i grupp - trafiksystem till personhissar

AMA

Hissar i grupp ska utföras med gemensamma manöverdon... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta

 • hur många och vilka hissar som ska ingå...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • hiss:

  motordriven lyftanordning med hisskorg, plattform eller annan lastbärande del som är avsedd för permanent uppställning och som styrs av gejder, väggar, saxarmssystem eller liknande, och som mellan fasta stannplan transporterar personer, personer och gods eller enbart gods när det gäller varu- och småvaruhissar (BFS 2011:12 H12)

 • manöverdon:

  del av en anordning som är avsedd att påverkas genom en yttre handling (SS-EN 60204-1)

 • märklast:

  högsta tillåtna last för hissen i normal drift, vilket kan inkludera hanteringsutrustning (SS-EN 81-20)

 • stannplan:

  horisontalplan, vanligen våningsplan, vid vilket korg eller flak normalt ska stanna

Till toppen av sidan