EL 22
|
AMA RA
Styrsystem i installation med persontillåtna hissar i grupp - kollektiv-ned med väljare
Generation 
EL 22

71.EABC/2Styrsystem i installation med persontillåtna hissar i grupp - kollektiv-ned med väljare

AMA

Impulser från destinationsknappar ska tas emot och lagras... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Begreppsbestämningar

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

  • hiss:

    motordriven lyftanordning med hisskorg, plattform eller annan lastbärande del som är avsedd för permanent uppställning och som styrs av gejder, väggar, saxarmssystem eller liknande, och som mellan fasta stannplan transporterar personer, personer och gods eller enbart gods när det gäller varu- och småvaruhissar (BFS 2011:12 H12)

  • stannplan:

    horisontalplan, vanligen våningsplan, vid vilket korg eller flak normalt ska stanna

Till toppen av sidan