EL 22

71.EABC/1Styrsystem i installation med persontillåtna hissar i grupp - direktstyrning med väljare och lagrade impulser

AMA

Impuls från destinationsknapp i korg ska endast tas emot... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • hiss:

    motordriven lyftanordning med hisskorg, plattform eller annan lastbärande del som är avsedd för permanent uppställning och som styrs av gejder, väggar, saxarmssystem eller liknande, och som mellan fasta stannplan transporterar personer, personer och gods eller enbart gods när det gäller varu- och småvaruhissar (BFS 2011:12 H12)

  • stannplan:

    horisontalplan, vanligen våningsplan, vid vilket korg eller flak normalt ska stanna

  • trafiksystem:

    (i hissystem:) styrsystem för hissbatteri avsett att automatiskt anpassas till variationer i trafikens intensitet och riktning

Till toppen av sidan