EL 22
|
AMA RA
Styrsystem i installation med ensam persontillåten hiss - trafiksystem till hiss i vårdmiljö
Generation 
EL 22

71.EABB/5Styrsystem i installation med ensam persontillåten hiss - trafiksystem till hiss i vårdmiljö

AMA

Hissens stationsplan ska bestämmas av rådande... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om

  • hiss kan komma att användas för besökstrafik
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • hiss:

    motordriven lyftanordning med hisskorg, plattform eller annan lastbärande del som är avsedd för permanent uppställning och som styrs av gejder, väggar, saxarmssystem eller liknande, och som mellan fasta stannplan transporterar personer, personer och gods eller enbart gods när det gäller varu- och småvaruhissar (BFS 2011:12 H12)

  • stannplan:

    horisontalplan, vanligen våningsplan, vid vilket korg eller flak normalt ska stanna

  • trafiksystem:

    (i hissystem:) styrsystem för hissbatteri avsett att automatiskt anpassas till variationer i trafikens intensitet och riktning

Till toppen av sidan