EL 22
|
AMA RA
Styrsystem i installation med ensam persontillåten hiss - direktstyrning utan lagrade impulser
Generation 
EL 22

71.EABB/4Styrsystem i installation med ensam persontillåten hiss - direktstyrning utan lagrade impulser

AMA

Hålldonsmanövrering från destinationsknapp på plattform... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • hiss:

    motordriven lyftanordning med hisskorg, plattform eller annan lastbärande del som är avsedd för permanent uppställning och som styrs av gejder, väggar, saxarmssystem eller liknande, och som mellan fasta stannplan transporterar personer, personer och gods eller enbart gods när det gäller varu- och småvaruhissar (BFS 2011:12 H12)

  • hisskorg:

    del av hiss som bär trafikanter och/eller annan last (SS-EN 81-20)

  • hålldon:

    styrdon som fordrar kontinuerlig påverkan för att erhålla funktion

Till toppen av sidan