EL 22

71.EABStyrsystem i installation med persontillåtna hissar

AMA

Hiss ska styras automatiskt med elektriska impulser... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om manöver- och signalorgan för hiss ska uppfylla... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • hiss:

    motordriven lyftanordning med hisskorg, plattform eller annan lastbärande del som är avsedd för permanent uppställning och som styrs av gejder, väggar, saxarmssystem eller liknande, och som mellan fasta stannplan transporterar personer, personer och gods eller enbart gods när det gäller varu- och småvaruhissar (BFS 2011:12 H12)

  • stannplan:

    horisontalplan, vanligen våningsplan, vid vilket korg eller flak normalt ska stanna

Till toppen av sidan