EL 22

71.EAStyrsystem i hissinstallation

AMA

Styrsystemet ska kunna underhållas och repareras av företag... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Kommunikation med överordnat system

Ange under aktuell kod... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • stannplan:

    horisontalplan, vanligen våningsplan, vid vilket korg eller flak normalt ska stanna

  • underhåll:

    verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan