EL 22
|
AMA RA
Drivsystem i hydraulhissinstallation
Generation 
EL 22

71.BCDrivsystem i hydraulhissinstallation

AMA

Drivsystem ska starta och stoppa hissen mjukt... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Hydraulhissystem kan väljas vid hastigheter upp till 1,0... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

Till toppen av sidan