EL 22
|
AMA RA
System med frekvensstyrd motor - reglerad märkhastighet
Generation 
EL 22

71.BC/32System med frekvensstyrd motor - reglerad märkhastighet

AMA

Drivsystem ska utföras med funktion för reglerad Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta att denna typ av drivsystem har ett effektuttag som är... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • märkhastighet:

    den hastighet v i m/s hos hisskorgen för vilken hissen är konstruerad (SS-EN 81-20)

Till toppen av sidan