EL 22
|
AMA RA
Drivsystem i hydraulhissinstallation - system med magnetventiler
Generation 
EL 22

71.BC/2Drivsystem i hydraulhissinstallation - system med magnetventiler

AMA

Hydraulsystemets ventilblock ska vara utrustat med... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta att restiden är beroende av oljetemperatur och Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • märklast:

    högsta tillåtna last för hissen i normal drift, vilket kan inkludera hanteringsutrustning (SS-EN 81-20)

Till toppen av sidan