EL 22

71.BB/32Drivsystem i linhissinstallation - system med frekvensstyrd motor

AMA

Begreppsbestämningar

  • frekvensomriktare:

    anordning där konstant spänning och frekvens omvandlas till variabel spänning och frekvens; jämför strömriktare

  • hisskorg:

    del av hiss som bär trafikanter och/eller annan last (SS-EN 81-20)

  • märkhastighet:

    den hastighet v i m/s hos hisskorgen för vilken hissen är konstruerad (SS-EN 81-20)

Till toppen av sidan