EL 22

71.BDrivsystem i hissinstallation

AMA

Drivsystem ska dimensioneras med hänsyn till hissens art... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Välj drivsystem med hänsyn till kapacitetskrav,... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • hisskorg:

    del av hiss som bär trafikanter och/eller annan last (SS-EN 81-20)

  • planhållning:

    maximalt vertikalt avstånd mellan korg- och schakttröskel vid lastning och lossning av hissen

  • stannplan:

    horisontalplan, vanligen våningsplan, vid vilket korg eller flak normalt ska stanna

Till toppen av sidan