EL 22
|
RA
SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION
Generation 
EL 22

66SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION

Begreppsbestämningar

  • potentialutjämning:

    elektrisk förbindning mellan ledande delar för att uppnå spänningsutjämning (SS 4364000)

Till toppen av sidan