EL 22
|
RA
System för begränsning av elektriska fält
Generation 
EL 22

66.HBSystem för begränsning av elektriska fält

RA

Åtgärder för begränsning av elektriska fält behöver endast... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fält:

    (i telesystem:) fält kan utgöra en avgränsad enhet som stativ, enligt SS-IEC 297, skåp, väggyta eller liknande för placering av kopplingsplintar, paneler och övrig utrustning som ska ingå i ett dokumenterat nät (SS 4551201) Fält kan även utgöras av centralutrustning, kopplingslåda eller dylikt.

  • potentialutjämning:

    elektrisk förbindning mellan ledande delar för att uppnå spänningsutjämning (SS 4364000)

  • ställverk:

    (i elsystem:) kopplingsutrustning, öppen, delvis skärmad eller kapslad i skåp och huvudsakligen avsedd för fördelning av elektrisk energi

Till toppen av sidan