EL 22

66.GCSystem för funktionsjordning och funktionsutjämning

RA

Beakta att funktionsjordning är en jordning som är nödvändig... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • funktionsutjämningsledare:

    ledare som är avsedd för potentialutjämning för funktionsändamål (SS 4364000)

  • märkning:

    text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

Till toppen av sidan