EL 22
|
AMA RA AmaNytt
System för potentialutjämning
Generation 
EL 22

66.GSystem för potentialutjämning

AMA-nytt Beskrivningsdel

De i RA åberopade SEK Handbok 413 och SEK Handbok 449 har... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • potentialutjämning:

    elektrisk förbindning mellan ledande delar för att uppnå spänningsutjämning (SS 4364000)

  • överspänningsskydd:

    anordning som innehåller minst en olinjär komponent som ska minska överspänningar och avleda strömpulser (SS 4364000)

Till toppen av sidan