EL 22
|
AMA RA
System för inledningsskydd
Generation 
EL 22

66.DBSystem för inledningsskydd

AMA

Alla inkommande elektriskt ledande ledningar ska anslutas... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Begreppsbestämningar

 • inledningsskydd:

  den del av åskskyddet som utgör skydd mot transienta överspänningar på inkommande medieledningar

 • luftledning:

  ledare eller kabel som är förlagd ovan mark på stolpar eller andra stöd (SS 4364000) Sammanfattande benämning för friledning, hängkabelledning och hängspiralkabelledning.

 • lågspänning:

  nominell spänning upp till och med 1 000 V växelspänning eller upp till och med 1 500 V likspänning (ELSÄK-FS 2008:1)

 • åskskydd:

  (i abstrakt bemärkelse:) åtgärder av olika slag i syfte att minska eller undanröja skaderisken (för byggnad eller person) i samband med åska

 • överspänningsskydd:

  anordning som innehåller minst en olinjär komponent som ska minska överspänningar och avleda strömpulser (SS 4364000)

Till toppen av sidan