EL 22
|
RA
Åskskyddssystem
Generation 
EL 22

66.DÅskskyddssystem

RA

Ange om åskskyddssystem ska utföras enligt

 • SS-EN 62305-1,...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • fält:

  (i telesystem:) fält kan utgöra en avgränsad enhet som stativ, enligt SS-IEC 297, skåp, väggyta eller liknande för placering av kopplingsplintar, paneler och övrig utrustning som ska ingå i ett dokumenterat nät (SS 4551201) Fält kan även utgöras av centralutrustning, kopplingslåda eller dylikt.

 • jordelektrod:

  ledande föremål som kan vara nedgrävt i marken eller i ett specifikt elektriska ledande medium, till exempel betong eller koks, och som har elektrisk kontakt med Jorden (SS 4364000)

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • nedledare:

  (i åskskyddssystem:) blixtledare som förbinder takledarsystem med jordtagssystem i ett åskskyddssystem

 • åskskydd:

  (i abstrakt bemärkelse:) åtgärder av olika slag i syfte att minska eller undanröja skaderisken (för byggnad eller person) i samband med åska

 • åskskyddssystem:

  det fullständiga system som används för att skydda ett objekt mot effekterna av ett blixtnedslag

Till toppen av sidan