EL 22
|
AMA
System för jordning - järnväg
Generation 
EL 22

66.BCBSystem för jordning - järnväg

AMA

För elektrifierade järnvägsanläggningar ska sammanhängande... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • potentialutjämning:

    elektrisk förbindning mellan ledande delar för att uppnå spänningsutjämning (SS 4364000)

Till toppen av sidan