EL 22

66.BBSystem för jordning i elkraftsystem

AMA

Jordelektrodsystem

Vid utförande och nedläggning av... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Jordelektrodsystem

Ange plats för anordning för bortkoppling... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jordtagsledare:

    en ledare som ger en ledande förbindelse mellan en given punkt inom ett system, en installation eller i elmateriel och en jordelektrod eller ett nät av jordelektroder (SS 4364000)

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

  • mätning:

    bestämning av storhetsvärde

Till toppen av sidan