EL 22

64TELESYSTEM

AMA

LEDNINGSSYSTEM

Ledningsnät

Ledare i brand- och... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

I teletekniska system, telesignalsystem,... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • fält:

  (i telesystem:) fält kan utgöra en avgränsad enhet som stativ, enligt SS-IEC 297, skåp, väggyta eller liknande för placering av kopplingsplintar, paneler och övrig utrustning som ska ingå i ett dokumenterat nät (SS 4551201) Fält kan även utgöras av centralutrustning, kopplingslåda eller dylikt.

 • inledningsskydd:

  den del av åskskyddet som utgör skydd mot transienta överspänningar på inkommande medieledningar

 • märkning:

  text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt; jämför kontroll

 • systembeteckning:

  (i interna tele- och datanät:) beteckning för identifiering av utrustning eller lednings systemtillhörighet vid användandet av SS 4551201 (utgåva 6)

Till toppen av sidan