EL 22
|
AMA RA
Bildöverföringssystem - kabel-tv-system
Generation 
EL 22

64.ECC/2Bildöverföringssystem - kabel-tv-system

AMA

System och utrustningsdelar ska uppfylla kraven enligt

Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beträffande uttag för tv i bostäder, se SS 4370102.

System... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • potentialutjämning:

    elektrisk förbindning mellan ledande delar för att uppnå spänningsutjämning (SS 4364000)

  • åskskydd:

    (i abstrakt bemärkelse:) åtgärder av olika slag i syfte att minska eller undanröja skaderisken (för byggnad eller person) i samband med åska

Till toppen av sidan