EL 22
|
AMA RA
Hjälptelefonsystem för utrymningsplats
Generation 
EL 22

64.EBHCHjälptelefonsystem för utrymningsplats

AMA

Hjälptelefon ska vara utförd med dubbelriktad kommunikation... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta BBR gällande tvåvägskommunikation vid... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • funktionskontroll:

    kontroll av funktionen hos en byggnadsdel, ett installationssystem eller en färdig byggnad (TNC 95)

Till toppen av sidan