EL 22

64.EBBAllmänt tillgängliga telefonsystem i fastighet

RA

Samråd med nätägaren om var gränsdragningen mellan det... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anslutningsdon:

    sammanfattande benämning på olika slags uttag, intag, skarvdon och dylikt

Till toppen av sidan