EL 22

64.DCBTidgivningssystem

AMA

System och funktioner

Huvudur ska vara årsprogramur och... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

System och funktioner

Ange

  • om systemet ska erhålla mottagning...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • styrning:

    avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

Till toppen av sidan