EL 22
|
AMA RA
Personsökningssystem - trådlösa system med anrop via radio
Generation 
EL 22

64.DBF/11Personsökningssystem - trådlösa system med anrop via radio

AMA

System och funktioner

Söksignal ska utsändas med hjälp... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

System och funktioner

Beakta att vid de flesta fall... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • sändare:

    (i personsökarsystem:) enhet som sänder ut söksignal eller kodsignal till personsökare

  • tillverkare:

    I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

Till toppen av sidan