EL 22

64.DBF/1Personsökningssystem - trådlösa system

AMA

System och funktioner

Från manöverapparat utställd söksignal... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

System och funktioner

Ett trådlöst personsökningssystem består... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mottagare:

    (i rörpostsystem:) person eller tjänsteställe som avses få det gods som transporteras med patron

  • sändare:

    (i personsökarsystem:) enhet som sänder ut söksignal eller kodsignal till personsökare

Till toppen av sidan