EL 22
|
RA
Dörrkontrollsystem
Generation 
EL 22

64.CCCDörrkontrollsystem

RA

Ett dörrkontrollsystem består vanligen av centralutrustning... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • funktionskrav:

    verifierbart krav på en egenskap hos byggnad, anläggning, del därav eller produkt vid bestämd användning (TNC 95)

  • givare:

    don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

Till toppen av sidan