EL 22

64.CBK/1Utrymningslarmsystem med larmdon

RA

Beakta brandskyddsföreningens regler för brandlarm SBF... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • reservkraftsystem:

    matningssystem som är avsett att upprätthålla funktionen hos en elinstallation eller en del av en elinstallation, av andra skäl än personsäkerhetsskäl, i händelse av att den normala matningen upphör (SS 4364000)

Till toppen av sidan