EL 22
|
AMA RA
Inbrottslarmsystem och överfallslarmsystem
Generation 
EL 22

64.CBEInbrottslarmsystem och överfallslarmsystem

AMA

System och funktioner

Om larmutlösare obehörigt påverkas eller... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange de standarder och regler som legat till grund för... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

Till toppen av sidan