EL 22
|
AMA RA
Branddetekterings- och brandlarmsystem - automatiska brandlarmsystem
Generation 
EL 22

64.CBB/1Branddetekterings- och brandlarmsystem - automatiska brandlarmsystem

AMA

Branddetektor ska automatiskt via centralutrustning... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om anläggningen ska vara utförd enligt... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • reservkraftsystem:

    matningssystem som är avsett att upprätthålla funktionen hos en elinstallation eller en del av en elinstallation, av andra skäl än personsäkerhetsskäl, i händelse av att den normala matningen upphör (SS 4364000)

  • styrning:

    avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

Till toppen av sidan