EL 22

64.CTeletekniska säkerhetssystem

RA

En fastighets teletekniska säkerhetssystem kan indelas i... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kanalisation:

    utrymme eller anordning avsedd att rymma kablar Exempel på kanalisation är kulvertar, kabelstegar, kabelrännor och rör för kablar.

Till toppen av sidan