EL 22

64.BCDFlerfunktionsnät - fastighetsnät

AMA

System och funktioner

Fastighetsnät för... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

I Post- och telestyrelsens författningssamling anges... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • underhåll:

    verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan