EL 22

64.BCCFlerfunktionsnät för signalsystem

RA

Flerfunktionsnät för signalsystem är avsett att nyttjas för... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • larmsystem:

    system där ett visst skeende eller tillstånd, till exempel brand, inbrott, initierar åtgärder mot detta skeende eller tillstånd (TNC 95)

Till toppen av sidan