EL 22
|
RA
ELKRAFTSYSTEM
Generation 
EL 22

63ELKRAFTSYSTEM

RA

Ange som komplement till AFC.1 respektive AFD.1 i... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • enlinjeschema:

  schema där en enda symbol representerar två eller flera objekt som har likartad elektrisk funktion, till exempel tre fasledare eller tre strömtransformatorer i en trefasanläggning

 • mätare:

  don som endast presenterar mätvärde lokalt

 • nödöppnare:

  anordning varmed låst dörr lätt kan låsas upp inifrån utan nyckel och som kan manövreras med armbåge, knä eller dylikt (SS 4362104)

 • styrning:

  avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

 • ställverk:

  (i elsystem:) kopplingsutrustning, öppen, delvis skärmad eller kapslad i skåp och huvudsakligen avsedd för fördelning av elektrisk energi

Till toppen av sidan