EL 22

63.QSystem för laddning av elfordon

RA

Krav på laddningsstation, till exempel laddbox eller... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutningsdon:

  sammanfattande benämning på olika slags uttag, intag, skarvdon och dylikt

 • jordfelsbrytare:

  en mekanisk elkopplare som är konstruerad att sluta, bära och bryta strömmar under normala driftförhållanden och medföra öppning av kontakterna då restströmmen uppgår till ett för olika förhållanden givet värde (SS 4364000)

 • överspänningsskydd:

  anordning som innehåller minst en olinjär komponent som ska minska överspänningar och avleda strömpulser (SS 4364000)

 • överströmsskydd:

  anordning som är avsedd att frånkoppla en elektrisk krets om strömmen som flyter i kretsen överstiger ett förutbestämt värde under en specificerad tid (SS 4364000)

Till toppen av sidan