EL 22
|
AMA RA
System för avbrottsfri kraft - system med omriktare
Generation 
EL 22

63.NC/1System för avbrottsfri kraft - system med omriktare

AMA

I ett UPS-system får inte nolledaren brytas upp. Detta... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beträffande installationer med statiska växelriktare, se... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • isolertransformator:

    transformator med skyddsseparation mellan primär- och sekundärlindningarna (SS 4364000); jämför skyddstransformator

Till toppen av sidan